Tủ an toàn hãng Sysbel

Tủ an toàn đựng hoá chất của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hoá dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Phù hợp với (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.

Các tủ toàn đựng hoá chất dễ cháy phù hợp với Tiêu chuẩn phê chuẩn FM cho các tủ lưu trữ (chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa) No. 6050, OSHA29 CER 1910.106 của Cục Quản lý An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp Hoa Kỳ và Pháp lệnh Quản lý Hóa chất nguy hiểm của Cục Giám sát và Quản lý Sản xuất An toàn. Chúng tôi cung cấp két an toàn cho chất lỏng dễ cháy và hóa chất.